VerkligHuvudman - logo

Information om verklig huvudman

Om ditt företag eller organisation omfattas av Penningtvättslagen (2009:62), i lagen även kallade verksamhetsutövare, så hittar du all information du behöver angående penningtvätt, finansiering av terrorism och verklig huvudman här till vänster. Du hittar också information om vilka åtgärder du förväntas ta för att erhålla en god kundkännedom.

Vem är verksamhetsutövare?

Som verksamhetsutövare räknas:

 • advokater och biträdande jurister verksamma på en advokatbyrå
 • anmälningspliktig finansiell verksamhet
 • bank- eller finansieringsrörelse
 • betalningsinstitut
 • fastighetsmäklare
 • fondverksamhet
 • försäkringsförmedling av livförsäkring
 • förvaltning av alternativa investeringsfonder
 • godkända och auktoriserade revisorer
 • inlåningsverksamhet
 • kasinon och anordnare av speltjänster
 • livförsäkringsrörelse
 • utgivning av elektroniska pengar
 • verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut
 • viss verksamhet med konsumentkrediter.
 • värdepappersrörelse
 • yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro.
 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster
 • yrkesmässig verksamhet som skatterådgivare, yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist (endast för vissa tjänster som anges i penningtvättslagen)
 • yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser vissa typer av tjänster som anges i penningtvättslagen

Samtliga dessa företag eller organisationer omfattas av Penningtvättslagen. Detta betyder att de har ett ansvar att undersöka att deras verksamhet inte utnyttjas av deras kunder eller klienter för att tvätta svarta pengar eller finansiera terrorism.

Alla företag och stiftelser påverkas av Penningtvättslagen

Detta betyder dock att samtliga företag - aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor - och stiftelser måste vara beredda att uppge information, bl.a. om vem eller vilka som har ett avgörande inflytande i dessa bolag och stiftelser. Om de INTE gör detta, så får inte ovan nämnda verksamhetesutövare ingå i en affärsrelation med dessa. Så svaret på frågan: Vem påverkas av Penningtvättslagen? är att det gör alla företag och stiftelser.

(c) 2016 Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) E-post: info@verklighuvudman.se